גירלי תנאי השירות של תוכנית השותפים

הסכם

על ידי הצטרפות כשותף לתוכנית השותפים של גירלי ("תוכנית") אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאי השירות").

גירלי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי חדש המגביל או משפר את התוכנית הנוכחית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופות לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.
הפרה של אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום חשבונך וחילוט על כל תשלומי עמלת השותפים שנצברו במהלך ההפרה.

תנאי חשבון

קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות הדוא"ל שלך או במדיות אחרות

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, תקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת עם קוד השותפים שלך באתר שלך, בהודעות הדוא"ל שלך או במדיות אחרות.
כדי לאפשר צבירה מדויקת של מעקב, דיווח ופניות, אנו נספק לך פורמטים של קישורים מיוחדים שישמשו בכל הקישורים שבין האתר או המודעות שלך לבין גירלי. עליכם לוודא כי כל אחד מהקישורים בין האתר שלכם לבין גירלי עושה שימוש נכון בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה. קישורים לגירלי המוצבים באתר שלך על פי הסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים." תרוויחו דמי הפניה רק ​​ביחס למכירות במוצר גירלי המתרחשות ישירות דרך קישורים מיוחדים; אנו לא נהיה אחראים כלפיך במידה ומישהו שאתה מפנה לאתר משתמש בקישורים מיוחדים או מקליד באופן שגוי את קוד השותפים שלך.

קישורי שותפים צריכים להצביע על דף המוצר המקודם.

דמי הפניה / עמלות ותשלום

על מנת שמכירת מוצר תהיה זכאית להרוויח דמי הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, אימייל או מדיה אחרת אל http://girly.co.il ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותו זמן.

אנו נשלם עמלות רק עבור קישורים שעוקבים אחר הדיווחים והמערכת שלנו באופן אוטומטי. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכשו או מישהו אומר שהזינו קוד הפניה אם הוא לא עבר מעקב על ידי המערכת שלנו. אנו יכולים לשלם עמלות רק עבור עסקאות שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים הבנויים כהלכה, ונוצרו אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שהושגו באמצעות הונאה, שיטת מכירות או שיווק במכירות או לא חוקיות.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ- 50 שקלים. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא חוצה את רף ה50 השקלים, העמלות שלך לא יתממשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף ה 50 השקלים.

העמלה הקבועה אותה יקבל השותף מגירלי תעמוד על 30 אחוזים מסכום העסקה הכולל (ללא עלות משלוח). במקרה בו לקוח יבחר לקחת זיכוי כספי, העסקה תחשב למבוטלת והשותף לא יקבל תגמול בגינה.

הזדהות כסניף או חברת בת של גירלי

אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות על הסכם זה או השתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עשויה לגרום לסיום החברות שלך בתכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום צורה לייצג או להציג את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מגירלי או לרמוז על מערכת יחסים או שייכות כלשהי בינינו לבינך לבין כל גורם אחר פרט למותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לצדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך האישי. רכישות כאלו עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) להחזקת דמי הפניה ו / או לסיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד רווח השותף הנוכחי שלך עולה על 50 שקלים ישולמו לך עמלות אחת לחודש. אם לא הרווחת 50 שקלים מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך על החודש שלאחר מכן בו חצית את הרף.

הגדרת לקוח

לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותינו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנושא הזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ואת נהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, נקבע את המחירים שיחויבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשמת באתר שלך, אסור לך להציג מחירי מוצרים באתרך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח זמינות או מחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור אליו
– הבטחת הצגת קישורים מיוחדים באתרך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד ג 'כלשהו (כולל ללא הגבלה כל מגבלות או דרישות שהוצבו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך)
– הדיוק, האמת והנאותות של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוכו או מקשר אליו עם קישורים מיוחדים)
– הבטחה כי חומרים המפורסמים באתר שלך אינם מפרים או פוגעים בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– הקפדה על כך שהחומרים המפורסמים באתרך אינם עלילתיים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
– הבטחה שאתרך חושף במדויק ובצורה הולמת, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו מהמבקרים, כולל, במידת הצורך, כי צדדים שלישיים (כולל מפרסמים) רשאים לשרת תוכן ו / או פרסומות ואוספים מידע ישירות ממבקרים ועשויים להציב או לזהות עוגיות בדפדפני המבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שלמרות שאתה משתתף בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, האישורים, הפסקי הדין, ההחלטות או הדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות לשיפוטך, בין אם חוקים אלה נכנסים לתוקף או יכנסו לתוקף במועד מאוחר יותר מהזמן בו הצטרפת לתוכנית. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים הרלוונטיים לדוא"ל שיווקי, כולל ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל חוקים אחרים נגד דואר זבל.

תקופת ההסכם והתכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם קבלתנו את בקשת התוכנית שלך ותסתיים לאחר סיומה על ידי אחד מהצדדים. אתה או אנו רשאים לסיים את ההסכם הזה בכל עת, עם או בלי עילה, על ידי מתן הודעה על סיום לצד השני. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מייד להשתמש באתר שלך כדי לקדם את גירלי, ותסיר את כל הקישורים ל- http://girly.co.il, וכל סימני המסחר, הלוגואים שלנו, וכל חומר אחר המסופק על ידנו או מטעמך במסגרתה או בקשר לתוכנית. גירלי שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, גירלי תשלם כל הכנסה מצטברת שנצברה מעל ל50 שקלים.

סיום התקשרות

לגירלי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנה, או בכל שירות גירלי אחר, מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, והחילוט והוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבונך אם הן הושגו באמצעות הונאה בלתי חוקית או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות ומפוקפקות. גירלי שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות מכל סיבה שהיא ובכל עת.

יחסי עבודה

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא יצור שום שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך שום סמכות להציע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם באופן אחר, אשר יסתור דבר בסעיף זה.

מגבלות האחריות

אנו לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזקים כאלה. יתר על כן, האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה והתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או שישולמו לך במסגרת הסכם זה.